من مهدی امیرخانی هستم مدیر سایت «mahdiamirkhani.com» هستم و بیش از 10سال است که در حوزه روانشناسی فعالیت می کنم. در این سایت در تلاشم با ارائه آموزشهای کاربردی و مهارتی و بروز به شما خدمت کنیم تا بتوانید در هر وضعیتی که هستید از زندگیتان لذت ببرید.آموزشهای ما بر پایه علم روز روانشناسی که بومی سازی شده می باشد و کمک  می کند مهارتهایی را که به ما آموزش ندادند را یاد بگیریم و در زندگی روز مره از آن استفاده کنیم تا در ما تبدیل به مهارت شود.

مهدی امیرخانی
مهدی امیرخانی

شماره شبا: IR89 0170 0000 0033 3714 5080 02

دانلود رزومه مهدی امیرخانی